Betonica macrantha - Big Betony - praktbetonika

Betonica_macrantha-1922 Fröseke, Sm 20190608
Fröseke, Sm 20190608