Berberidaceae - berberisväxter

Berberis julianae - Chinese Barberry - långbladig berberis

Berberis julianae - Chinese Barberry - långbladig berberis

Berberis thunbergii - Thunberg's Barberry - häckberberis

Berberis thunbergii - Thunberg's Barberry - häckberberis

Berberis vulgaris - Barberry - berberis

Berberis vulgaris - Barberry - berberis

Epimedium

Epimedium

Epimedium × rubrum - Red Barrenwort - röd sockblomma

Epimedium × rubrum - Red Barrenwort - röd sockblomma

Mahonia aquifolium - Oregon-grape - mahonia

Mahonia aquifolium - Oregon-grape - mahonia