Pisces - fiskar

Ctenopharyngodon idella - Grass Carp - gräskarp

Ctenopharyngodon idella - Grass Carp - gräskarp

Rutilus rutilus - Roach - mört

Rutilus rutilus - Roach - mört