Tipula olerace - Marsh Crane Fly - kålharkrank

New images