Stratiomys singularior - Flecked General - vapenfluga

Stratiomys_singularior-1431 Vomb, Sk 20140530
Vomb, Sk 20140530