Tulostoma brumale - Winter Stalkball - stjälkröksvamp

New images