Stereum hirsutum - Hairy Curtain Crust - raggskinn

CAN_6701
CAN_6700
Stereum_hirsutum-4589