Helvella crispa - White Saddle - vit hattmurkla

Helvella_crispa-0529