Curruca melanocephala - Sardinian Warbler - sammetshätta

New images