Oriolus oriolus - Eurasian Golden Oriole - sommargylling

Oriolus_oriolus_Vombs_fure_20100727_C5430