Lanius collurio - Red-backed Shrike - törnskata

New images