Chroicocephalus ridibundus - Black-headed Gull - skrattmås

New images